स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

1

गुजरात, भारत

लम्बाई 597 फीट  

स्प्रिंग टैम्पल बुद्ध

2

हेनान , चीन 

लम्बाई 502  फीट  

लेक्यून सेटक्यार

3

मोनवा  , म्यान्मार 

लम्बाई 381  फीट  

स्टैच्यू ऑफ़ बिलीफ

4

राजस्थान, भारत 

लम्बाई 351  फीट  

उशिकु दायबुत्सु बुद्ध प्रतिमा

5

उशिकू , जापान 

लम्बाई 330  फीट  

गुईशान गुआनिन

6

हैनान , चीन 

लम्बाई 325  फीट  

थाईलैंड के महान बुद्ध

7

आंग थोंग , थाईलैण्ड 

लम्बाई 302  फीट  

किता नो मियाको उद्यान के दाई कानन 

8

होक्काइडो कन्नन  , जापान 

लम्बाई 289  फीट  

द मदरलैण्ड़ कॉल्स

9

वोल्गोग्राड , रूस 

लम्बाई 279  फीट  

अवाजी कन्नन

10

अवाजी कन्नन  , जापान 

लम्बाई 260  फीट